Adwokaci

Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej (np. fundacje, stowarzyszenia).

Kancelaria zapewnia klientom profesjonalne usługi w zakresie:
- reprezentacji przed sądami i innymi organami administracyjnymi i samorządowymi,
- przygotowywania pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych,
- sporządzania opinii prawnych oraz projektów umów,
- udziału w negocjacjach i działaniach przedsądowych.

Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
- prawo karne (obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed sądem, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, przygotowywanie pism procesowych, powództw adhezyjnych, apelacji, kasacji),
- prawo cywilne (sprawy o zapłatę, odszkodowanie, ochronę dóbr osobistych),
- prawo rodzinne (sprawy o rozwód, separację, alimenty, podział majątku, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa),
- prawo spadkowe (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o obalenie testamentu).