Adwokaci

Witamy na naszej stronie

Kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej (np. fundacje, stowarzyszenia).

- reprezentacji przed sądami i innymi
organami administracyjnymi
i samorządowymi,
- przygotowywania pozwów, środków
zaskarżenia i innych pism procesowych,
- sporządzania opinii prawnych oraz
projektów umów,
- udziału w negocjacjach i działaniach
przedsądowych.

- prawo karne (obrona w postępowaniu
przygotowawczym i przed sądem,
występowanie w charakterze
oskarżyciela posiłkowego,
przygotowywanie pism procesowych,
powództw adhezyjnych, apelacji,
kasacji),
- prawo cywilne (sprawy o zapłatę,
odszkodowanie, ochronę dóbr
osobistych),
- prawo rodzinne (sprawy o rozwód,
separację, alimenty,podział majątku,
zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa),
- prawo spadkowe (sprawy
o stwierdzenie nabycia spadku, dział
spadku, o obalenie testamentu).